گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/4/89
فصل اول، معرفی شرکت
نام: شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام)
شماره ثبت: 25780
تاریخ ثبت: 6/12/1384
محل ثبت: اداره ثبت شرکت های مشهد
سرمایه اولیه: 000/000/000/1 ریال منقسم به یک میلیون سهم یکهزار ریالی
هیئت مؤسس: شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام)، شرکت توسعه بین المللی تجارت سبز (سهامی خاص)، شرکت صبا ابریشم (سهامی خاص) شرکت سرمایه گذاری مسکن عدل گستر (سهامی خاص)، شرکت معدنکاران احیاء شرق (سهامی خاص)
اولین مدیران شرکت:
آقای حسین زارع صفت رئیس هیئت مدیره، آقای ولی اله منزل آبادی نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدرضا توسلی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، آقای محمد حسین مدهوش طوسی عضو هیئت مدیره، آقای سید مجید رضوی قدس عضو هیئت مدیره
اولین بازرسان شرکت:
آقای جواد بارویی بازرس اصلی و آقای حامد ابریشمی بازرس علی البدل

مدیران فعلی شرکت:
1- آقای احمدرضا بهمن پور، کارشناس زمین شناسی، رئیس هیئت مدیره
به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری
2- آقای محمد رضا توسلی، کارشناس مهندسی عمران، نایب رئیس هیئت مدیره
به نمایندگی از شرکت احیاء صنایع خراسان
3- آقای مهدی پورصالح، کارشناس مهندسی معدن، عضو هیئت مدیره
به نمایندگی از آزادراه امیرکبیر
4- آقای هوشنگ خندان دل، کارشناس ارشد مدیریت، عضو هیئت مدیره
به نمایندگی از شرکت تجارت سبز
5- آقای حسین زارع صفت، کارشناس علوم اجتماعی، عضو هیئت مدیره
به نمایندگی از شرکت معدن کاران احیاء شرق
6- آقای سید مرتضی مجتبی زاده، کارشناس ارشد مهندسی صنایع، مدیر عامل
بازرس فعلی شرکت: سازمان حسابرسی
روزنامه رسمی شرکت: روزنامه قدس

موضوع فعالیت شرکت:
طبق ماده 3 اساسنامه شرکت موضوع فعالیت عبارت است از سرمایه گذاری و مشارکت در اکتشاف، استخراج و فرآوری معادن و بهره برداری از واحد های تولیدی، صنعتی، معدنی و کنسانتره های فلزی در داخل و خارج از کشور و سرمایه گذاری و مشارکت در طراحی، مهندسی و مدیریت واحد های صنعتی و کارگاههای تولیدی.
انجام امور بازرگانی و خدماتی اعم از صادرات و واردات مواد اولیه، محصولات، تجهیزات، ماشین‌آلات، قطعات یدکی و اخذ نمایندگی مؤسسات و شرکت های تولیدی، صنعتی، خدماتی و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت
سرمایه فعلی شرکت: 9/39 میلیارد ریال منقسم به 000/900/39 سهم یک هزار ریالی
ترکیب سهامداران: شرکت احیاء صنایع خراسان 48% ، صندوق بازنشستگی کشوری40% ، سهامداران متفرقه 12%
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بلوار وکیل آباد، وکیل آباد77- پلاک4 طبقه2، تلفن5020771

محل معدن:
استان خراسان رضوی، شهرستان بردسکن، شهر انابد، روستای کلاته جمعه- تلفن05327264239
جاده دسترسی به معدن: فاصله شهر انابد تا روستای کلاته جمعه به طول 9 کیلومتر جاده خاکی و از روستای کلاته جمعه تا محل معدن به طول 3 کیلومتر آسفالت می باشد.

فصل دوم
معرفی معدن:
معدن مس تکنار شامل تک های 1و2و3و4 در فاصله 35 کیلومتری شهرستان بردسکن در استان خراسان رضوی و در نزدیکی شهر انابد و روستای کلاته جمعه واقع شده است و از طریق یک جاده روستایی به طول 12 کیلومتر به جاده آسفالته بردسکن، انابد متصل می شود.
استخراج در کانسار مس تکنار طی سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی توسط شرکت های آمریکایی و انگلیسی انجام شده است. در آن زمان محدوده های معدنی تکنار در قالب سه معدن مجزا به نامهای تکنار1و2و3 مورد شناسایی اولیه قرارگرفته و با فرض وجود سیستم رگه ای برای هر سه محدوده و کم ضخامت بودن رگه ها جهت استخراج زیر زمینی اقدام به حفر چاه استخراجی نموده اند و از طریق چاه با حفر تونلهای دنبال رگه اقدام به استخراج شده است و براساس شناخت تجربی معدنکاران همزمان با استخراج، عملیات اکتشافی نیزدنبال شده است. براساس اطلاعات موجود بخش عمده استخراج در معادن تکنار 1و2 انجام یافته و استخراج در تکنار 3بسیارمحدود بوده است. لازم به ذکر است که بدنبال مطالعات زمین شناسی سطحی انجام یافته در سال های اخیر محدوده های دیگری به نام تکنار 4 نیز مورد شناسایی قرار گرفته است.
میزان استخراجهای انجام شده در سالهای قبل از انقلاب اسلامی مشخص نمی باشد ولی با توجه به عمق چاه‌های استخراجی که 30 تا 60 متر می باشد می توان نتیجه گرفت که حداکثر میزان استخراج در گذشته تا عمق 60 متری کانسار بوده است. البته با توجه به اینکه زون های عیار دار بصورت انتخابی استخراج می شده بخشی از ذخیره نیز به احتمال زیاد در کارگاه ها برجای مانده است. از سوی دیگر با توجه به انجام پروسه فلوتاسیون در محل کارخانه زنگالو در نزدیکی معدن تکنار بر روی سنگ های استخراجی در سالهای گذشته خیلی دور بخش اکسید سطحی کانسار دست نخورده باقی مانده است. با این تفاسیر حداکثر ارتفاع برداشت شده از زون های معدنی می تواند از عمق 20 متر تا 60 متر باشد که البته در تکنار 3 عمق چاه استخراجی کمتر از 60 متر می باشد. براساس این اطلاعات پیش بینی می شود حدود 300 هزار تن سنگ سولفیدی از معدن مذکور در سالهای قبل از انقلاب استخراج شده باشد و با توجه به گستردگی زون های معدنی وضخامت قابل توجه آن در بخشهای مختلف به نظر می رسد بخش ناچیزی از ذخایر کانسار مذکور استخراج شده و بخش عمده آن بخصوص در زیر افق 60 متری استخراج نگردیده است.

ذخایر احتمالی:
الف- ذخایر سولفیدی:
با توجه به مطالعات و گمانه های اکتشافی که ً در تکنار 3 انجام شده است در این کانسار ذخیره قابل توجهی پیش بینی می گردد.بر اساس محاسبات تعیین ذخیره کانسار که در گزارشات موجود می باشد تا عمق 145 متری از سطح زمین ذخیره ای معادل 5 میلیون تن با عیار متوسطیک درصد محاسبه شده است.البته این ذخیره مجموعه ای از ذخایر قطعی، احتمالی و ممکنمی باشد ولی با نگاه بد بینانه حدود000/500 تناز ذخیره مذکور را می توان به عنوان ذخیره قطعی در نظر گرفت.البته عیار مس بخشی از ذخیره فوق بیش از 2 درصد می باشد لذا جهت مشخص نمودن ذخایر قطعی و ابعاد کانسار و چگونگی توزیع عیار، حفاریهای تکمیلی باید انجام شود.
در تکنار2 نیز با یک محاسبه تخمینی می توان 000/300 تن سنگ سولفیدی رابه عنوان ذخیره درنظرگرفت.
تکنار 2 به دلیل وجود طلا و روی می تواندبسیارقابل توجه باشدو براساس نتایج حاصل از نمونه گیریها می توان این کانسار را یک نوع کانسار مس- طلا در نظر گرفت که درهرتن سنگ استخراجی3 ppm طلا دورازانتظارنمی باشد. این مقدارطلا از نظر ارزش اقتصادی معادل 7/0 درصد مس می باشد.

ب - ذخایر اکسیدی:
همانگونه که بیان شد با توجه به ماهیت اینگونه کانسارها و شواهد روی زمین برای هر سه معدن تکنار از سطح زمین تا عمق 15 یا 20 متری عمدتاً محیط کانی سازی اکسیدان می باشد و در این ضخامت کانیهای اکسیده مس غالب خواهند بود.جهت ارائه ارقام در خصوص میزان ذخایر اکسیده نیاز به انجام مطالعات اکتشافی می باشد ولی با توجه به مشاهدات روی زمین می توان میزان ذخایر اکسیدی معدن تکنار 3 را 200 هزارتن و تکنارهای 1 و2 را مجموعاً 100 هزار تن بر آورد کرد.

فصل سوم
گزارش مصوبات هئیت مدیره درسال1388

رديف شماره صورتجلسه محل تشکیل جلسه تاريخ جلسه اهم مصوبات
1 39 دفتر شرکت 27/1/88 تصویب برنامه تولیدسال88بامفروضات:-تعدادروزکاری300روز-متوسط تولیدروزانه5/2تن کنسانتره مس متوسط قیمت جهانی مس4500دلار- متوسط نرخ دلار12000ریال کاهش هزینه های پرسنلی-موافقت بادریافت500میلیون ریال تسهیلات ازبانک سینا
2 40 دفتر شرکت 24/2/88 موافقت باخریدیک دستگاه لودرنوچینی وفروش یک دستگاه لودرمستعمل روسی مازادبرنیاز-موافقت باتوسعه کارخانه فلوتاسیون ازمحل تسهیلات طرح آمایش صنعت ومعدن
3 41 دفتر شرکت 14/4/88 بررسی وتصویب صورتهای مالی منتهی به30/12/87-بررسی وتصویب گزارش هئیت مدیره به مجمع عمومی25/4/88-تصویب تأییدیه مدیران-موافقت باتسویه حساب شرکت کانی کاوان-تصویب قراردادهمکاری مدیرتولید
4 42 دفتر شرکت 25/4/88 گزارش کاهش عیارسنگ استخراجی تک3به حدود2/0درصدوموافقت باتوقف تولیدوتعطیلی معدن ازتاریخ1/5/88
5 43 دفتر شرکت 5/6/88 گزارش مدیرعامل درارتباط باتعطیلی معدن ازتاریخ1/5/88وشکایت کارگران برای دریافت مطالبات خود-موافقت با فروش ماشین آلات مستعمل ومازادبرنیاز-موافقت بااجاره بلدوزرشرکت
6 44 دفتر شرکت 16/7/88 گزارش پیگیری مطالبات ازشرکت احیاءصنایع خراسان-موافقت باپرداخت مطالبات آقای محمودی بابت نصب ماشین آلات کارخانه فلوتاسیون-تعیین تکلیف وجوه مربوط به واریزیهای نامشخص واضافه واریزی سهامداران-گزارش تسویه حساب باآقای دکترسیداحمدمظاهری دررابطه باقرارداد اکتشافات تکمیلی
7 45 دفتر شرکت 21/8/88 موافقت باتمدیدوام بانک سینا-موافقت باواگذاری2دستگاه تراکتورمعدن به4نفرازکارگران بابت مطالبات معوقه طبق رای دادگاه

فصل چهارم
مجامع عمومی برگزار شده از بدو تأسیس شرکت

ردیف نوع مجمع تاریخ مجمع مصوبات مجمع
1 مجمع عمومی فوق العاده 12/12/84 تصویب افزایش سرمایه شرکت ازیک میلیاردریال به19میلیاردریال
2 مجمع عمومی عادی سالیانه 18/5/86 تصویب ترازنامه وصورتهای مالی منتهی به 29/12/85
3 مجمع عمومی فوق العاده 21/8/86 تصویب تغییراعضاء هیئت مدیره وعضویت نمایندگان صندوق بازنشستگی کشوری وشرکت آزادراه امیرکبیردرهئیت مدیره
4 مجمع عمومی فوق العاده 3/9/86 تصویب افزایش سرمایه شرکت از19میلیاردریال به9/39میلیاردریال
5 مجمع عمومی عادی سالیانه 23/3/87 بررسی صورتهای مالی وتکالیف مجمع عمومی قبلی
6 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 31/5/87 تصویب ترازنامه وصورتهای مالی منتهی به29/12/86
7 مجمع عمومی عادی سالیانه 25/4/88 تصویب ترازنامه وصورتهای مالی منتهی به30/12/87


فصل پنجم
خلاصه تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/4/88 و اقدامات انجام شده

ردیف شماره بند گزارش بازرس قانونی شرح اقدامات ا نجام شده
1 3 شناسایی ذخیره کاهش ارزش موجودیها انجام شده است
2 4 اخذتأییدیه وکیل حقوقی ورفع مغایرت حسابهای شرکت احیاء صنایع خراسان انجام شده است
3 7 طبقه بندی مناسب هزینه های تولیدوهزینه های عمومی،اداری وفروش انجام شده است
4 8 تودیع سهام وثیقه مدیران انجام شده است
5 1-9 تعیین تکلیف پیش پرداختهای مربوط به قراردادآقایان ایلخانی ودکترمظاهری انجام شده است
6 2-9 تعیین تکلیف واریزیهای نامشخص انجام شده است
7 3-9 پیگیری اسنادمالکیت ماشینهای شرکت انجام شده است
8 4-9 تعیین تکلیف مبلغ پرداختی به آقای عباس رجایی انجام شده است
استقرارسیستم بهای تمام شده محصول دردست پیگیری است
تکمیل وبهره برداری پروژه لچینگ دردست پیگیری است
9 تعیین تکلیف اضافه واریزی سهامداران انجام شده است
10 کسرکسورات قانونی مربوط به قراردادها انجام شده است
اخذسندمالکیت چاه کشاورزی پاک انجام شده است
پوشش بیمه ای اموال وموجودیها برای ماشین آلات انجام شده است


فصل ششم
عملکردسال1388
معدن مس تکناربه دلیل مشکل نقدینگی ناشی ازکاهش قیمت جهانی مس درسال 1387 وکاهش عیارسنگ استخراجی فقط4ماه اول سال88فعال بوده است وازتاریخ 1/5/88به دلیل اتمام سنگ باعیار مناسب وعدم امکان استخراج به دلیل کورشدن رگه عیاردار و کمبود نقدینگی، فعالیت معدن متوقف گردیده و کارگران شاغل آزاد شده اند.
در4ماه مذکوربه علت پایین بودن عیارسنگ (4تا5 دهم درصد)وتوقفات ناشی ازکمبودخوراک مقدار140تن کنسانتره مس بامیانگین عیار18درصدتولیدشده و با میانگین قیمت هرتن 6 میلیون ریال به فروش رسیده است.
برای تسویه حساب 20نفرازکارگرانی که مدت قراردادشان در31/4/88به پایان رسیده وآزاد شده اند اقدام گردیده وکلیه حقوقات قانونی آنها پرداخت شده است و پرسنل شاغل شرکت شامل نگهبان های معدن، رانندگان لودر و بلدوزر و امور مالی و اداری جمعاً به10نفر کاهش یافته اند.
هیئت مدیره شرکت درطول سال1388گزینه های مختلفی رابرای رفع مشکل نقدینگی وجذب سرمایه گذار مورد بررسی قرارداده و با افراد حقیقی و حقوقی مذاکراتی انجام شده است که نهایتاً پس ازتشکیل جلسات متعدد، شرکت صنایع معدنی آتیه صبا ایرانیان که زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری می باشددراسفندماه1388 20% سهام تکنار را از شرکت احیاء صنایع خراسان خریداری نموده وقرار است پول آن بابت بدهی شرکت مذکوربه شرکت تکنارپرداخت گردد.
به این ترتیب درابتدای سال1389سهام گروه صندوق بازنشستگی کشوری به60% و سهام شرکت احیاء صنایع خراسان به28% رسیده است.و12%باقیمانده نیزمتعلق به سهامداران متفرقه می باشد.
درسال1388که معدن تعطیل بوده است هزینه های جاری از محل اجاره یک دستگاه بلدوزر و یک دستگاه لودر شرکت تأمین گردیده است.

فصل هفتم
برنامه های سال 1389
باتوجه به خرید20درصد سهام شرکت توسط شرکت صنایع معدنی آتیه صبا ایرانیان وانتقال مدیریت 40درصدسهام صندوق بازنشستگی کشوری به شرکت مذکور نهایتاً شرکت صنایع معدنی آتیه صباایرانیان با دراختیارداشتن 60درصدازسهام شرکت مس تکنارازابتدای سال 1389به عنوان سهامدارعمده، مدیریت کاررابرعهده گرفته و فعالیت خودرا درجهت راه اندازی معدن تکنار آغازکرده است.
درهمین رابطه تعدادی ازکارشناسان خبره که ازچهره های شناخته شده در زمینه اکتشاف درسطح کشورمی باشندبه عنوان مشاورشرکت مذکورطی چند مرحله به محل معدن عزیمت نموده وپس ازبررسی سوابق ومستندات موجودوتهیه اطلاعات موردنیازبرنامه خودرابرای سال 1389 درزمینه اکتشافات تکمیلی به شرکت ارائه داده اند.برنامه های سال89رامی توان درقالب دوبرنامه کوتاه مدت وبلندمدت به شرح ذیل عنوان نمود.

الف، برنامه کوتاه مدت:
باتوجه به تعطیلی کارخانه فلوتا سیون دریک سال گذشته، ضرورت استارت مجدد آن دراولویت قرارگرفته است. بهره برداری از کارخانه مذکور جهت تولیدکنسانتره مس به عنوان برنامه کوتاه مدت درنظر گرفته شده است.برای تأمین سنگ سولفیدی مورد نیاز کارخانه، گزینه خریدوحمل سنگ مس باعیار1تا2 درصد ازمعادن اطراف تکنارمدنظر می باشدکه بامالکین این معادن مذاکره شده و نمونه سنگ آنها آنالیز گردیده و موردتأییدقرارگرفته است.همزمان نیزعملیات اکتشاف و استخراج درتک 3 که نزدیکترین محل به کارخانه می باشددردستورکار قرارگرفته است. درهمین رابطه درمنطقه مذکورکارهای نقشه برداری انجام شده ونقاط حفاری مشخص گردیده است وبزودی عملیات حفاری و نمونه گیری درتک 3 شروع خواهد شدتادرصورت وجود سنگ با عیار مناسب نسبت به استخراج وحمل آن به کارخانه اقدام گردد.

ب، برنامه بلند مدت:
از آنجاکه برای هرمعدنی مشخص شدن نوع کانسنگ ومیزان ذخیره وعیارآن الزامی می باشد، درنظراست عملیات اکتشافات تکمیلی درتکهای 1و2انجام شودومیزان ذخیره قطعی وعیار سنگ موجودمشخص گردد.تابراساس آن نسبت به توسعه کارخانه وافزایش ظرفیت آن اقدام شود.برای توسعه کارخانه مذکوروافزایش ظرفیت به میزان5 برابرظرفیت فعلی، طبق طرح توجیهی تهیه شده47میلیاردریال موردنیازاست که30میلیاردریال آن درقالب تسهیلات بانکی در اولین سفرا ستانی هئیت دولت به منطقه بردسکن موردتصویب قرارگرفته و پس از طی مراحل وتصویب درکارگروه ا ستان به بانک صنعت و معدن ارجاع شده است.
اختصاص30میلیاردریال تسهیلات بانک صنعت ومعدن برای معدن تکنار ازمحل اعتبارات دولت در طرح آمایش صنعت ومعدن فرصتی طلایی برای توسعه وافزایش ظرفیت کارخانه تولیدکنسانتره می باشد.
اتمام پروژه لچینگ وبهره برداری ازآن که برای فرآوری سنگهای اکسیدی به روش سمنتاسیون طراحی گردیده وتاکنون40% زیرساختها، شامل احداث هیپ اولیه واستخرهای محلول مس باهزینه ای بالغ بر2میلیاردریال انجام شده است، ازدیگربرنامه های سال1389 می باشد.برای تکمیل پروژه مذکوروخریدماشین آلات واحداث تأسیسات موردنیاز5 میلیارد ریال برآورد هزینه شده است.

درخاتمه ضمن تشکر و قدردانی از صاحبان محترم سهام خصوصاً سهامداران عمده شرکت که درطول چندسال گذشته همواره با ارشادات و راهنمائیهای خود حامی وپشتیبان هیئت مدیره وپرسنل شرکت بوده اند. امید است بابرنامه ریزی های انجام شده در سال جاری بتوانیم شرکت را به مرحله سوددهی مطلوب برسانیم0

اعضای هیئت مدیره شرکت مجتمع معادن مس تکنار
صندوق بازنشستگی کشوری به نمایندگی آقای احمدرضا بهمن پور رئیس هیئت مدیره
شرکت احیاء صنایع خراسان به نمایندگی آقای محمدرضاتوسلی نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت آزادراه امیرکبیر به نمایندگی آقای  مهدی پور صالح ، عضو هیئت مدیره
شرکت تجارت سبز به نمایندگی آقای هوشنگ خندان دل عضو هیئت مدیره
شرکت معد نکاران احیاء شرق به نمایندگی آقای حسین زارع صفت، عضوهئیت مدیره

پایان